nascon-m
ebook-mockup

EBOOK

10 kroków
do wprowadzenia stabilizacji hydrofobowej na etapie realizacji

Pobierz ebook. Dowiesz się, jak w prosty sposób wprowadzić technologię zamienną w projekcie i poprawić wskaźniki inwestycji.

button-pobierz-ebook-red

Skorzystaj ze stabilizacji hydrofobowej niezależnie od tego, na jakim etapie realizacji inwestycji
się znajdujesz

Zastanawiasz się, czy wprowadzenie technologii zamiennej do projektu na etapie budowy drogi jest możliwe?

czastki

Widzisz techniczno-ekonomiczne uzasadnienie, ale obawiasz się komplikacji, które mogą wydłużyć inwestycję?

Pobierz ebooka i sprawdź, jak krok po kroku
współpracujemy z Wykonawcą,
aby wprowadzić
stabilizację hydrofobową!

button-pobierz-ebook-red

Czego dowiesz się z ebooka?


Jak prowadzimy analizę
konkretnej inwestycji


Jak opracowujemy pełną
dokumentację zamienną


Jak przygotowujemy
receptę technologiczną


Jak badamy podłoże
pod stabilizację hydrofobową


Jak wykonujemy warstwy


Jak wspieramy Wykonawcę
od samego początku

ebook2 mockup nascon
button-pobierz-ebook-red

Dla kogo jest ten ebook?

✔️ Jesteś Wykonawcą
i obawiasz się, że zmiana technologii wymaga zbyt wielu formalności lub nie będziesz kontrolował jakości wykonywanej stabilizacji hydrofobowej. 


✔️ Jesteś Projektantem
i obawiasz się, że technologia zamienna nie utrzyma wymaganej trwałości zmęczeniowej nawierzchni lub też proces realizacji odbywać się będzie bez właściwej specyfikacji technicznej.


✔️ Jesteś Zamawiającym
i obawiasz się, że wprowadzenie warstwy stabilizacji hydrofobowej zaburzy harmonogram prac lub niepokoją Cię zagadnienia dotyczące dopuszczalności wprowadzania zmian lub rozliczania inwestycji.